دانلود با موضوع :توقيف اموال

توقيف اموال

توقيف اموال

توقيف اموال
آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح…

مطالب مشابه با موضوع توقيف اموال

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل توقيف اموال آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دیدگاهتان را بنویسید