دانلود با موضوع :پاورپوینت درباره "ساختمان اسکلی پا" در ۶۳ اسلاید

پاورپوینت درباره "ساختمان اسکلی پا" در 63 اسلاید

پاورپوینت درباره "ساختمان اسکلی پا" در ۶۳ اسلاید

 قسمت هایی از فهرست و محتوا
  عناوين:
ساختمان اسكلتي پا
مفاصل وليگامنت ها
ساختمان هاي مهم درپا
تاندون وعضلات
اعصاب وعروق
==========

 
مفصل مچ پاANKLE
مفصل بين پاوساق را مچ مي نامند. اتصال بين استخوان تالوس وسطح انتهايي استخوان تبيا و فيبولار.
سرانتهاي استخوان فيبولار قوزك خارجي را تشكيل مي دهد. برامدگي استخواني كه مي تواند كناره
خارجي مچ پا را پوشش دهد. سر انتهاي درشتني داراي سطح مفصلي مقعر صاف مي باشد .
سطح مفصلي درشتني همچنين…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت درباره "ساختمان اسکلی پا" در ۶۳ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت درباره "ساختمان اسکلی پا" در ۶۳ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت درباره "HIV/AIDS" ایدز در ۳۳ اسلاید

پاورپوینت درباره "HIV/AIDS" ایدز در 33 اسلاید

پاورپوینت درباره "HIV/AIDS" ایدز در ۳۳ اسلاید

 
قسمتی از فهرست و محتوا
پروسه بیماریهای عفونیعامل بيماري ايدزراههاي انتقال ايدزبیماریزاییمراحل مختلف ايدزراههايي كه باعث انتقال بيماري نمي شود عوامل خطر در بیماریهای عفونیوضعیت بیماری ایدز در جهانوضعیت بیماری در کشورماهیت بیماری Xسیر همه گیری ایدز در جامعهگروههاي هدف در امر مبارزه با ايدزعموم مردم جامعهگروههای در معرض خطرگروههای پر خطرافراد آلوده و بیمارگروه های هدف در امر مقابله با ایدز
==============

عامل بيماري ايدز
nويروسي…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت درباره "HIV/AIDS" ایدز در ۳۳ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت درباره "HIV/AIDS" ایدز در ۳۳ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت "هورمون ها و دستگاه درون ریز" در ۳۳ اسلاید

پاورپوینت "هورمون ها و دستگاه درون ریز" در 33 اسلاید

پاورپوینت "هورمون ها و دستگاه درون ریز" در ۳۳ اسلاید

 فهرست و قسمتی از محتوا
تنظیم ترشح هورمون
انواع هورمون ها
انواع پیک شیمیایی و مقایسه آن ها
فعالیت هورمون
سلول هدف
تعریف
هورمون ها
==========
تعریف:اندامی که سلول های آن موادی را تولید و از خود به بیرون ترشح می کنند.
 برون ر یز: غددی که مواد خاصی به درون ساختارهای لوله مانند خود که مجرا نام دارد ترشح می کنند.
 غدد بزاقی سطح بدن
غدد عرق ترشح به محیط خارجی
انواع غدد ترشح کننده آنزیم های گوارشی لوله گوارش
  درون ریز: کار اصلی آن ترشح…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت "هورمون ها و دستگاه درون ریز" در ۳۳ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت "هورمون ها و دستگاه درون ریز" در ۳۳ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پيشگيري از كيست و تومورهاي سرطاني از راه طبيعي

پيشگيري از كيست و تومورهاي سرطاني از راه طبيعي

پيشگيري از كيست و تومورهاي سرطاني از راه طبيعي

 
چکیده
بررسی طیف مختلف افراد مبتلا به سرطان در جهان نشان میدهد که سرطان با سبک زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد.
علت بیماری، مسمومیت بدن و بیرون رفتن بدن از تعادل خویش می باشد، وقتی میزان دریافت سموم از غذا، محیط و سایر عوامل ادراکی و دریافتی انسان بیش از میزان خروج و دفع آن از بدن باشد، بالانس و تعادل بدن به هم خورده و سموم در جاهایی غیر متعارف از بدن خودش را به اشکال مختلفی از جمله کیست و تومور ذخیره نموده و نشان میدهد.
سرطان شدیدترین نوع…

مطالب مشابه با موضوع پيشگيري از كيست و تومورهاي سرطاني از راه طبيعي

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پيشگيري از كيست و تومورهاي سرطاني از راه طبيعي آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت درباره "عفونتهای مغزی" در ۲۱ اسلاید

پاورپوینت درباره "عفونتهای مغزی" در 21 اسلاید

پاورپوینت درباره "عفونتهای مغزی" در ۲۱ اسلاید

فهرست و قسمت هایی از محتوا 
انسفالیت ناشی از ویروس هرپس کمپلکس
پاتوفیزیولوژی
انسفالیت های قارچی
مننژیت
انواع مننژیت
عواملی که به افزایش خطر بروز مننژیت های باکتریایی کمک می کنند عبارتند از:
تظاهرات بالینی
بررسی و یافته های تشخیصی
رسیدگی پرستاری
انسفالیت
=========
پاتوفیزیولوژی
HSV-1 با حرکت رو به عقب در امتداد مسیرهای داخل نرون که به مغز می رسند می توانند انسفالیت ایجاد کنند. شایع ترین راه های عصبی درگیر مربوط به اعصاب سه قلو و بویایی…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت درباره "عفونتهای مغزی" در ۲۱ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت درباره "عفونتهای مغزی" در ۲۱ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت "اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو" در ۴۱ اسلاید

پاورپوینت "اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و  درصد چربی شیر گاو" در 41 اسلاید

پاورپوینت "اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو" در ۴۱ اسلاید

قسمت هایی از محتوا و فهرست
دو منبع انرژي در گياهانكربوهيدرات هاي گياهنيازهاي فيبريچربی شیرمراحل بیوهیدروژناسیون اسید چرب در شکمبه شامل موارد زیر است غلظت اسید های چرب فرار در شکمبه نسبت علوفه به کنسانتره و تاثیر ان بر اسید های چرب نسبت علوفه به کنسانتره و تاثیر ان بر PH شکمبهجیره هایی که باعث کاهش در صد چربی شیر می میشوند تغیر نسبت اسید استیک به پروپیونیک بر روی بافت چربی رابطه فیبر ومواد نشاسته ای با چربی شیرمراحل سنتز چربی نوسازی…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت "اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو" در ۴۱ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت "اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو" در ۴۱ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت "ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" در ۳۳ اسلاید

پاورپوینت "ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" در 33 اسلاید

پاورپوینت "ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" در ۳۳ اسلاید

سرفصل مطالب و بخش هایی از محتوا
nتوصیه های کلی در کار با حیوانات
nبیماریهای ناشی یا منتقله از حیوانات و راههای مقابله با آنها
nواکسیناسیون
nملاحظات ایمنی در استفاده از ابزارها، مواد و داروها در کار با حیوانات آزمایشگاهی
nنکات مهم در آماده سازی و استفاده از فرآورده های سیتوتوکسیک
nوسایل مورد نیاز برای حفاظت در برابر آسیبهای ناشی از مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی
nفعالیت عملی: نحوه مقید کردن و کار با موش، رت، خوکچه هندی و…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت "ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" در ۳۳ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت "ملاحظات ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی" در ۳۳ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :Basic & Clinical Pharmacology

Basic & Clinical Pharmacology

Basic & Clinical Pharmacology

Title: Basic & Clinical Pharmacology  | Author(s): Bertram G. Katzung | Publisher: McGraw-Hill | Year: 2017 | Edition: 14 Language: English | Pages : 1264 | ISBN: 978-1259641152 | Size: 47 MB | Extension: pdf
 
The most up-to-date, comprehensive, and authoritative pharmacology text in health medicine―enhanced by a new full-color illustrationsOrganized to reflect the syllabi in many pharmacology courses and in integrated curricula, Basic & Clinical Pharmacology, Fourteenth Edition covers the important concepts students need to know about the science of pharmacology and its application to clinical practice. Selection of the subject matter and order of its presentation are based on the authors’ many years’ experience in teaching this material…

دانلود با موضوع :دانلود پاورپوینت و pdf "آناتومی بدن انسان" در ۱۳۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت و pdf "آناتومی بدن انسان" در 139 اسلاید

دانلود پاورپوینت و pdf "آناتومی بدن انسان" در ۱۳۹ اسلاید

در این پاورپوینت آناتومی بدن انسان در ۱۳۹ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر طبق موارد زیر تشریح شده است:۱- آناتومي بدن انسان :
بخش هایی از محتوا:
آناتومي بدن انسان :
۱ – آناتومي كلي: شامل بخشهاي از بدن كه قابل ديد با چشم غير مسلح هستند .
۲- آناتومي ميكروسكوپي : شامل اجزاي كوچكي از بدن كه اغلب به وسيله ميكروسكوپ قابل رويت هستند
– سلولها : اساسي ترين جزء يك ارگانيسم هستند.
– بافت ها :گروهي از سلولهاي مشابه كه همگي باهم براي عملكرد مشترك…