دانلود با موضوع :نقشه های کامل آپارتمان -ابعاد ۲۰ در ۲۱- ۴۰۰ متر بنا- ۴ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما ۱ برش به همراه پلان تیر ریزی (۱)

نقشه های کامل آپارتمان -ابعاد 20 در 21- 400 متر بنا- 4 واحدی - همکف پارکینگ و تیپ طبقات -2نما  1 برش به همراه پلان تیر ریزی (1)

نقشه های کامل آپارتمان -ابعاد ۲۰ در ۲۱- ۴۰۰ متر بنا- ۴ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما ۱ برش به همراه پلان تیر ریزی (۱)

آپارتمان ۳طبقه روی همکف -ابعاد ۲۰ در ۲۱- ۴۰۰ متر بنا- ۴ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما ۱ برش به همراه پلان تیر ریزی (۱)

مطالب مشابه با موضوع نقشه های کامل آپارتمان -ابعاد ۲۰ در ۲۱- ۴۰۰ متر بنا- ۴ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما ۱ برش به همراه پلان تیر ریزی (۱)

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل نقشه های کامل آپارتمان -ابعاد ۲۰ در ۲۱- ۴۰۰ متر بنا- ۴ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما ۱ برش به همراه پلان تیر ریزی (۱) آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :دانلود PDF کتاب ۱۰ راهکار جذب درآمد ۱۰ رقمی برای معماران

دانلود PDF کتاب 10 راهکار جذب درآمد 10 رقمی برای معماران

دانلود PDF کتاب ۱۰ راهکار جذب درآمد ۱۰ رقمی برای معماران

چگونه می توانیم در یکسال در آمد ده رقمی از معماری داشته باشیم؟!
شاید به نظر شما این مسئله غیر ممکن باشد. چون فکر می کنید که معماری یک هنر است و نباید از آن توقع درآمد بالا داشته باشید.
. اما به یاد داشته باشید اگر رضایت شغلی نداشته باشید … . اگر نتوانید از حرفه اصلی خود درآمد کافی تولید کنید … . اگر تعداد زیادی کارفرما نداشته باشید که بتوانید انتخاب کنید کدام پروژه
برای شما مناسب تر است …
هنر شما نمی تواند ادامه دار باشد.
کتاب ده راهکار جذب…

مطالب مشابه با موضوع دانلود PDF کتاب ۱۰ راهکار جذب درآمد ۱۰ رقمی برای معماران

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل دانلود PDF کتاب ۱۰ راهکار جذب درآمد ۱۰ رقمی برای معماران آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :آپارتمان ابعاد بنا ۱۰ در ۱۸- ۲۰۰ متر بنا -۲۷۰ متر زمین ابعاد ۱۰ در ۲۶ ۲خوابه- ۲ واحدی دوخوابه – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما آجر-۴طبقه روی همکف

مطالب مشابه با موضوع آپارتمان ابعاد بنا ۱۰ در ۱۸- ۲۰۰ متر بنا -۲۷۰ متر زمین ابعاد ۱۰ در ۲۶ ۲خوابه- ۲ واحدی دوخوابه – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما آجر-۴طبقه روی همکف

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل آپارتمان ابعاد بنا ۱۰ در ۱۸- ۲۰۰ متر بنا -۲۷۰ متر زمین ابعاد ۱۰ در ۲۶ ۲خوابه- ۲ واحدی دوخوابه – همکف پارکینگ و تیپ طبقات -۲نما آجر-۴طبقه روی همکف آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :آپارتمان-ابعاد بنا ۱۲ در ۱۵- ۱۸۰ متر بنا -۲۸۰ متر زمین ابعاد ۱۲ در ۲۳- ۳خوابه- تک واحدی-۳ نما با معرفی مصالح و طراحی شده ۱ برش-سایت پلا

مطالب مشابه با موضوع آپارتمان-ابعاد بنا ۱۲ در ۱۵- ۱۸۰ متر بنا -۲۸۰ متر زمین ابعاد ۱۲ در ۲۳- ۳خوابه- تک واحدی-۳ نما با معرفی مصالح و طراحی شده ۱ برش-سایت پلا

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل آپارتمان-ابعاد بنا ۱۲ در ۱۵- ۱۸۰ متر بنا -۲۸۰ متر زمین ابعاد ۱۲ در ۲۳- ۳خوابه- تک واحدی-۳ نما با معرفی مصالح و طراحی شده ۱ برش-سایت پلا آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :آپارتمان ۴طبقه روی همکف -ابعاد ۱۰ در ۱۵-۲۰۰متر زمین ۱۱۰ متر بنا ۳خوابه تک واحدی -۴طبقه روی همکف-همکف پارکینگ،پلان همکف پارکینگ و تیپ طبقات-۲نما و یک ب

مطالب مشابه با موضوع آپارتمان ۴طبقه روی همکف -ابعاد ۱۰ در ۱۵-۲۰۰متر زمین ۱۱۰ متر بنا ۳خوابه تک واحدی -۴طبقه روی همکف-همکف پارکینگ،پلان همکف پارکینگ و تیپ طبقات-۲نما و یک ب

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل آپارتمان ۴طبقه روی همکف -ابعاد ۱۰ در ۱۵-۲۰۰متر زمین ۱۱۰ متر بنا ۳خوابه تک واحدی -۴طبقه روی همکف-همکف پارکینگ،پلان همکف پارکینگ و تیپ طبقات-۲نما و یک ب آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :آپارتمان -ابعاد بنا ۱۲ در ۱۸- ۲۲۰ متر بنا -۳۰۰ متر زمین ۲خوابه- ۲ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات به همراه تیر ریزی-۲نما و یک برش ۳طبقه روی همکف

مطالب مشابه با موضوع آپارتمان -ابعاد بنا ۱۲ در ۱۸- ۲۲۰ متر بنا -۳۰۰ متر زمین ۲خوابه- ۲ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات به همراه تیر ریزی-۲نما و یک برش ۳طبقه روی همکف

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل آپارتمان -ابعاد بنا ۱۲ در ۱۸- ۲۲۰ متر بنا -۳۰۰ متر زمین ۲خوابه- ۲ واحدی – همکف پارکینگ و تیپ طبقات به همراه تیر ریزی-۲نما و یک برش ۳طبقه روی همکف آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان
۵۲ اسلاید
فهرست مطالب نگاهي گذرا وجه تسميه : تقسيمات جغرافيايي نقشه روستا زبان رايج : اطلاعات جمعيتي: اقليم و اب وهوا : تراكم معيشت امكانات شبكه هاي دسترسي اصلي روستا: معماري معماري قديم : معماري جديد : جزییات و دتایلهای خانه های روستا نحوه مديريت : بررسی نقاط ضعف و قدرت …

مطالب مشابه با موضوع پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاور پوینت روستا امام ده رشت لاهیجان آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- ۳۰ اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- 30 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- ۳۰ اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- ۳۰ اسلاید
فهرست پیشینه و زمینه تقسیمات سیاسی موقعیت مطلق موقعیت نسبی موقعیت جغرافیایی قومیت ها زبان نوع روستا تحصیلات پیشینه تاریخی محله های روستا مشکلات روستا از نظر ساکنین مشکلات اجتماعی مشکلات اقتصادی مشکلات کالبدی-محیطی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا ویژگی های اقلیمی بارش دما رطوبت گونه های جانوری بررسی تامین منابع آب آب آشامیدنی آب کشاورزی موانع گسترش روستا بررسی های…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- ۳۰ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت بررسی روستای وادان دماوند، تهران- ۳۰ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان – ۵۹ اسلاید

پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان - 59 اسلاید

پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان – ۵۹ اسلاید

پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان – ۵۹ اسلاید
فهرست: تحلیل و بررسی روستای کردان مقدمه اراضی روستای کردان بخش اول موقعیت جغرافیایی: اقلیم: منابع طبیعی و برخی ویژگی ها: توپوگرافی منطقه: منابع آبی روستا: مساحت بخش مسکونی روستا: پوشش گیاهی: ویژگی های کردان در گذشته: بخش دوم عوامل فرهنگی و تاریخی روستای کردان تاریخچه و علت نامگذاری روستا به نام کردان: تاریخچه روستای کردان به گفته باستان شناسان: قومیت در روستای کردان : زبان و گویش: امامزاده حسین…

مطالب مشابه با موضوع پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان – ۵۹ اسلاید

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل پاورپوینت بررسی و معرفی روستای کردان – ۵۹ اسلاید آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir

دانلود با موضوع :ویلایی دو طبقه-زمین به ابعاد ۱۲در ۲۵-بنا به مساحت ۲۱۵ و ابعاد ۱۲ در ۱۷-۳ برش یک نما به همراه پلان تیر ریزی (۱)

مطالب مشابه با موضوع ویلایی دو طبقه-زمین به ابعاد ۱۲در ۲۵-بنا به مساحت ۲۱۵ و ابعاد ۱۲ در ۱۷-۳ برش یک نما به همراه پلان تیر ریزی (۱)

برای ادامه دانلود به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید و توضیحات کامل را در مورد فایل ویلایی دو طبقه-زمین به ابعاد ۱۲در ۲۵-بنا به مساحت ۲۱۵ و ابعاد ۱۲ در ۱۷-۳ برش یک نما به همراه پلان تیر ریزی (۱) آنجا مطالعه نمایید.

b51.ir