آمپول سربرولایزین سربرولایزین چیست؟ سربرولایزین مخلوطی است از نروپپتید ها و آمینو اسید های آزاد که از بافت مغزی خوک های جوان گرفته میشوند. این دارو از نوتروپیک های قوی به شمار می آید. همچنین سربرولایزین جزو قدیمی ترین و شناخته شده ترین نوتروپیک هاست (نوتروپیک ها داروهایی هستند که باعث تقویت هوش میشوند.) با …

مطالب مرتبط