یک فیلم درام ورزشی ، که در دهه ۱۹۷۰ اتفاق می افتد ، این فیلم حول درگیری بین دو طایفه Sarpatta Parambarai و Idiyappa Parambarai در شمال چنای می چرخد ​​، که همچنین فرهنگ بوکس در منطقه و همچنین سیاست های درگیر در آن را به نمایش می گذارد.

مطالب مرتبط