نویسنده: استیون زایلیان
کارگردان: پنی مارشال
محصول: ۱۹۹۰
***
لئونارد(رابرت دنیرو): باید به همه بگیم ، باید به اونا یادآوری کنیم، باید بهشون یادآوری کنیم که چقدر خوبه.
دکتر سایر(رابین ویلیامز): چی چقدر خوبه لئونارد؟!
لئونارد: روزنامه ها رو بخون ، چی نوشته؟ فقط بدی ، همه اش بدی. مردم فراموش کردند زندگی چیه ، فراموش کردند زنده بودن به چه درد میخوره. باید به اونا یادآوری کنیم که میتونن چه چیزهایی داشته باشند و ممکنه چه چیزهایی رو از دست بدند . اون چیزی که من احساس میکنم، لذت زندگی، هدیه زندگی ، آزادی زندگی شگفتی زندگی.

نوشته دیالوگ: بیداری اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط