نویسنده: باد شولبرگ
کارگردان: الیا کازان
محصول: ۱۹۵۴
***
تری(مارلون براندو): دیگه حتی رُفقام هم نمی خوان با من حرف بزنن!
اِدی(اوا ماری سنت): مطمئنی که رُفقاتن!

نوشته دیالوگ: در بارانداز اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط