نویسنده: بهرام بیضایی
کارگردان: شهرام اسدی
محصول: ۱۳۷۳
***
عبدالله(علیرضا شجاع نوری): بیابانی خشک تر از این نبود؟کویری بیهوده تر؟ آیا نمی توانستم مثل مهمانان آسوده خاطر منزل تو باشم؟من این همه به سوی تو آمده ام تو نیز اگر مرا به راستی خوانده ای قدمی به سوی من بردار.

نوشته دیالوگ: روز واقعه اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط