نویسنده و کارگردان: هومن سیدی
محصول: ۱۳۹۶
***
امیر حرکت (نویدپورفرج): دایی دو تا چایی بده.
شاهین(نوید محمدزاده): چرا به همه میگی دایی؟
امیر حرکت:چون اگه دعوا شد فحش مادر نده!

نوشته دیالوگ: مغزهای کوچک زنگ زده اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط