نویسنده و کارگردان: هومن سیدی
محصول: ۱۳۹۶
***
شاهین(نوید محمدزاده): می‎گن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف می‎شن، یا گم می‎شن یا گرگ بهشون می‎زنه یا از گرسنگی می‎میرن، چون مغز ندارن. هر کی مغز نداره به چوپان احتیاج داره. به چوپان دل سوز. چوپان حکم پدر و برای گوسفندها داره، آدم بدون پدر هیچی نیست.

نوشته دیالوگ: مغزهای کوچک زنگ زده اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط