سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto the Great

 

مشخصات سریال:

نام: King Gwanggaeto the Great

دیگر نام ها: Gwanggaeto, The Great Conqueror / Gwanggaeto Dae Wang

ژانر: تاریخی

تعداد قسمت ها: ۹۲

شبکه پخش: KBS1

دوره پخش: June 4, 2011 – April 29, 2012


 بازیگران:

Lee Tae Gon as Dam Duk / Gwanggaeto the Great
Kim Seung Soo as Go Woon
Im Ho as Mo Yong Bo
Oh Ji Eun as Do Young

 توضیحات:

داستان در خصوص زندگی پادشاه گوانگیتوی بزرگ است که با تصاحب قدرت از قوم بیکجی افتخار گوگوریو را به آن برگرداند. قومی که با تولد گوانگیتو ، گوگوریوی سابق را مورد حمله قرار داده بود و بر اساس قانون امپراطور گئون چاگو بر آسیای غربی حکمرانی می کرد.

King_Gwanggaeto_01.mp4 – ۱۸۰٫۳ MB
King_Gwanggaeto_02.mp4 – ۱۸۱٫۳ MB
King_Gwanggaeto_03.mp4 – ۱۸۹٫۹ MB
King_Gwanggaeto_04.mp4 – ۱۸۸٫۴ MB
King_Gwanggaeto_05.mp4 – ۱۷۲٫۰ MB
King_Gwanggaeto_06.mp4 – ۱۷۳٫۸ MB
King_Gwanggaeto_07.mp4 – ۱۷۴٫۵ MB
King_Gwanggaeto_08.mp4 – ۱۸۹٫۷ MB
King_Gwanggaeto_09.mp4 – ۱۸۴٫۹ MB
King_Gwanggaeto_10.mp4 – ۱۸۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_11.mkv – ۱۷۳٫۳ MB
King_Gwanggaeto_12.mp4 – ۱۷۷٫۲ MB
King_Gwanggaeto_13.mkv – ۱۷۳٫۵ MB
King_Gwanggaeto_14.mp4 – ۱۸۵٫۶ MB
King_Gwanggaeto_15.mkv – ۱۷۴٫۰ MB
King_Gwanggaeto_16.mp4 – ۱۷۵٫۴ MB
King_Gwanggaeto_17.mp4 – ۱۸۰٫۶ MB

King_Gwanggaeto18_.mp4 – ۱۸۴٫۰ MB
King_Gwanggaeto_19.mp4 – ۱۷۴٫۵ MB
King_Gwanggaeto_20.mp4 – ۱۷۵٫۰ MB
King_Gwanggaeto_21.mp4 – ۱۷۱٫۲ MB
King_Gwanggaeto_22.mp4 – ۱۷۵٫۷ MB
King_Gwanggaeto_23.mp4 – ۱۷۵٫۷ MB
King_Gwanggaeto_24.mkv – ۱۷۴٫۵ MB
King_Gwanggaeto_25.mp4 – ۱۷۵٫۳ MB
King_Gwanggaeto_26.mp4 – ۱۷۸٫۶ MB
King_Gwanggaeto_27.mkv – ۱۷۱٫۵ MB
King_Gwanggaeto_28.mkv – ۱۷۴٫۳ MB
King_Gwanggaeto_29.mp4 – ۱۷۱٫۹ MB
King_Gwanggaeto_30.mp4 – ۱۷۶٫۱ MB
King_Gwanggaeto_31.mkv – ۱۸۰٫۳ MB
King_Gwanggaeto_32.mkv – ۱۷۹٫۸ MB
King_Gwanggaeto_33.mp4 – ۱۸۰٫۴ MB
King_Gwanggaeto_34.mp4 – ۱۸۰٫۸ MB
King_Gwanggaeto_35.mp4 – ۱۷۷٫۵ MB
King_Gwanggaeto_36.mp4 – ۱۶۱٫۷ MB
King_Gwanggaeto_37.mp4 – ۱۷۷٫۷ MB
King_Gwanggaeto_38.mp4 – ۱۷۸٫۶ MB
King_Gwanggaeto_39.mp4 – ۱۷۶٫۸ MB
King_Gwanggaeto_39.mp4 – ۱۳۲٫۰ MB
King_Gwanggaeto_40.mp4 – ۱۷۷٫۹ MB
King_Gwanggaeto_41.mp4 – ۱۷۸٫۴ MB
King_Gwanggaeto_42.mp4 – ۱۷۸٫۸ MB
King_Gwanggaeto_43.mp4- 178.8 MB
King_Gwanggaeto_44.mp4 – ۱۶۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_45.mp4 – ۱۶۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_46.mp4 – ۱۶۸٫۸ MB
King_Gwanggaeto_47.mp4 – ۱۶۴٫۴ MB
King_Gwanggaeto_48.mp4 – ۱۶۵٫۰ MB
King_Gwanggaeto_49.mp4 – ۱۶۵٫۷ MB
King_Gwanggaeto_50.mp4 – ۱۷۰٫۴ MB
King_Gwanggaeto_51.mp4 – ۱۷۰٫۱ MB
King_Gwanggaeto_52.mp4 – ۱۷۳٫۱ MB
King_Gwanggaeto_53.mp4 – ۱۷۳٫۷ MB
King_Gwanggaeto_54.mp4 – ۱۷۶٫۰ MB
King_Gwanggaeto_55.mp4 – ۱۶۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_56.mp4 – ۱۶۹٫۱ MB
King_Gwanggaeto_57.mp4 – ۱۶۲٫۸ MB
King_Gwanggaeto_58.mp4 – ۱۶۵٫۴ MB
King_Gwanggaeto_59.mp4 – ۱۶۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_60.mp4 – ۱۶۴٫۵ MB
King_Gwanggaeto_61.mp4 – ۱۵۶٫۵ MB
King_Gwanggaeto_62.mp4 – ۱۶۷٫۴ MB
King_Gwanggaeto_63.mp4 – ۱۶۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_64.mp4 – ۱۶۶٫۹ MB
King_Gwanggaeto_65.mp4 – ۱۶۵٫۰ MB
King_Gwanggaeto_66.mp4 – ۱۶۹٫۳ MB
King_Gwanggaeto_67.mp4 – ۱۶۶٫۷ MB
King_Gwanggaeto_68.mp4 – ۱۶۷٫۶ MB
King_Gwanggaeto_69.mp4 – ۱۷۵٫۹ MB
King_Gwanggaeto_70.mkv – ۱۷۲٫۹ MB
King_Gwanggaeto_71.mp4 – ۱۵۳٫۲ MB
King_Gwanggaeto_72.mp4 – ۲۲۵٫۴ MB
King_Gwanggaeto_73.mp4 – ۱۷۳٫۶ MB
King_Gwanggaeto_74.mp4 – ۱۶۷٫۶ MB
King_Gwanggaeto_75.mp4 – ۱۶۶٫۸ MB
King_Gwanggaeto_76.mp4 – ۱۶۴٫۵ MB
King_Gwanggaeto_77.mp4 – ۱۴۹٫۴ MB
King_Gwanggaeto_78.mp4 – ۱۹۳٫۱ MB
King_Gwanggaeto_79.mp4 – ۱۸۰٫۲ MB
King_Gwanggaeto_80.mp4 – ۲۲۷٫۱ MB
King_Gwanggaeto_81.mp4 – ۱۶۸٫۲ MB
King_Gwanggaeto_82.mp4 – ۱۳۷٫۶ MB
King_Gwanggaeto_83.mp4 – ۱۴۵٫۱ MB
King_Gwanggaeto_84.mp4 – ۲۱۰٫۴ MB
King_Gwanggaeto_85.mp4 – ۱۶۲٫۸ MB
King_Gwanggaeto_86.mp4 – ۱۶۶٫۶ MB
King_Gwanggaeto_87.mp4 – ۱۵۸٫۴ MB
King_Gwanggaeto_88.mp4 – ۱۶۷٫۵ MB
King_Gwanggaeto_89.mp4 – ۱۶۶٫۳ MB
King_Gwanggaeto_90.mp4 – ۱۶۹٫۰ MB
King_Gwanggaeto_91.mp4 – ۱۶۷٫۷ MB
King_Gwanggaeto_92.mp4 – ۱۷۲٫۷ MB

زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

نوشته سریال کره ای شاه گوانگتو کبیر King Gwanggaeto the Great اولین بار در se7enDL | سون دی ال پدیدار شد.

مطالب مرتبط