وقتی به هر نیتی سراغ دیوان حافظ می‌رویم، مسلماً سهم ما یک غزل خواهد بود و در دیوان حافظ صفحۀ سفیدی وجود ندارد. گاهی گمان می‌کنیم حال‌و‌هوای غزلِ آمده هیچ تناسبی با نیت ما ندارد، ولی خوب که نگاه کنیم می‌بینیم در دل آراستگی بی‌بدیل کلام خواجه شیراز سخنی هست که برای زندگی گره‌گشاست. پس این‌بار به هر نیتی که دارید فال حافظ هفتۀ چهارم فروردین را با دقت بیشتری بخوانید.

دقت کرده‌اید گاهی چقدر به خود، گفتار و رفتارمان مطمئنیم که مدام دیگران را ملامت می‌کنیم و انگشت اشاره‌مان به سمت این و آن دراز است و خودمان را از هر خطا و نقصی مبرا می‌دانیم. این مواقع است که به‌راحتی زبان به قضاوت باز می‌کنیم و بی‌خبر از نهانخانه وجود دیگری در فکر یا روی زبانمان برایش صفحه‌ها می‌گذاریم.

کاش یادمان نرود گاهی در آینه نگاهی به خود خودمان هم بکنیم. مگر می‌شود در هر رابطه و ماجرایی سهم خودمان را نادیده بگیریم. یادمان باشد مدام در گوش فراموش‌کار خودمان بخوانیم ما فقط نما و نمایشی کوتاه از دیگران را می‌بینیم و حق برچسب‌زدن به کسی را نداریم.

فال حافظ هفتۀ چهارم فروردین

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت * که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش * هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست * همه جا خانۀ عشق است چه مسجد چه کنشت

سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها * مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت

ناامیدم مکن از سابقۀ لطف ازل * تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت

نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس * پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

حافظا روز اجل گر به کف آری جامی * یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت

فال حافظ هفته چهارم فروردین
حافظیه

تفسیر فال حافظ هفته چهارم فروردین

یادتان باشد شما از همه چیز باخبر نیستید؛ پس دربارۀ همکاران یا افراد خانوداه‌تان بدون منطق قضاوت نکنید. گاهی اوضاع آن طوری نیست که به نظر می‌رسد. ظاهربین نباشید تا بعدها پشیمان نشوید. مراقب باشید باعث ناامیدی کسی نشوید و به خاطر داشته باشید. خدا بخشنده‌تر از آن است که من و شما فکرش را می‌کنیم. از عیبجویی بپرهیزید تا دلتان پاک و صاف باشد و بماند.

نوشته فال حافظ هفته چهارم فروردین؛ عیب رندان مکن! اولین بار در مجله آنلاین روزچین. پدیدار شد.

مطالب مرتبط