خبرنگار و تصویربردار شبکه العالم بر اثر درگیری های نظامیان رژیم صهیونیستی با مردم غزه و تصادف خودروی گروه اعزامی زخمی شدند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، اسراء البحیصی خبرنگار العالم حین تیراندازی گسترده نظامیان صهیونیستی به طرف مردم غزه و از ناحیه دست مجروح شد.

اسراء البحیصی خبرنگار شبکه العالم و تصویربردار شبکه به نام عطیه حجازی روز گذشته برای ثبت درگیری های نظامیان رژیم صهیونیستی با مردم غزه در منطقه حضور یافته بود که براثر حادثه ای که برای خودروی آنان افتاد زخمی شدند.

اسراء البحیصی،درباره جزئیات این حادثه گفت: نظامیان رژیم صهیونیستی به طرف فلسطینیانی که منتظر رسیدن کشتی شکستن محاصره غزه بودند،تیراندازی کردند و هجوم مردم از یک سو و تیراندازی صهیونیست ها از سوی دیگر باعث شد حادثه ای برای خودروی ما پیش آید.

قایق های جنگی صهیونیستی همچنان به طرف کاروان دریایی شکستن محاصره غزه گلوله و گاز اشک آور شلیک می کنند و مانع ورود آنان به ساحل غزه می شوند.

هفتمین کاروان دریایی شکستن محاصره غزه شامل ۵۵ قایق است.

نوشته مجروح شدن خبرنگار العالم در نوار غزه اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط