بانی فیلم، گروه تلویزیون: دادگاه آمریکا ویدا هروی را به علت پرداخت رشوه به صورت پول نقد به ماموران اداره مهاجرت آمریکا جهت تأیید تقاضانامه‌های شهروندی، به گذراندن یک سال و یک روز در زندان فدرال محکوم کرد.
این خبری است که روز گذشته در مشرق نیوز منتشر شد، اما علیرضا امیرقاسمی گرداننده این شبکه تاکنون هیچ توضیحی در این باره نداده که یا این خبر را تایید کند و یا تکذیب.
ویدا هروی یکی از مجریان شبکه طپش سالهاست که در کنار علیرضا امیرقاسمی اجرای برنامه های مختلف این شبکه را برعهده دارد. وی بارها در برنامه هایش درباره حرفه ای که به مهاجرت ایرانیها ارتباط دارد، روی آنتن سخن گفته است و مدام تاکید کرده که می تواند به ایرانیانی که قصد مهاجرت و یا سکونت در این کشور را دارند، کمک کند. اما گویا به تازگی مشخص شده که هروی از طریق راه های غیر قانونی مبادرت به این نوع کمک های نوع دوستانه اش کرده است! از این رو جرم او احراز شده و به زندان محکوم شده است. حال باید منتظر واکنشی از طرف او و یا امیرقاسمی درباره این خبری بود که منتشر شده است.

نوشته مجری طپش به زندان می رود! اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط