نمایش «آخر خط» به کارگردانی احمد عظیمی از هفته اول مهرماه در پلتفرم روبرو اجرا می شود. این اثر که بر اساس متنی از پیتر تورینی اجرا خواهد شد قصه روزنامه نگاری را روایت می کند که می خواهد دست به خودکشی بزند اما قبل از آن اعترافات تکان دهنده ای از ساز و کار رسانه و ساختار قدرت را بیان می کند.

به گزارش روابط عمومی گروه، این اثر که بر اساس متنی از پیتر تورینی اجرا خواهد شد قصه روزنامه نگاری را روایت می کند که می خواهد دست به خودکشی بزند اما قبل از آن اعترافات تکان دهنده ای از ساز و کار رسانه و ساختار قدرت را بیان می کند.

این اثر که بر اساس متنی از پیتر تورینی اجرا خواهد شد قصه روزنامه نگاری را روایت می کند که می خواهد دست به خودکشی بزند اما قبل از آن اعترافات تکان دهنده ای از ساز و کار رسانه و ساختار قدرت را بیان می کند.

کارگردان این نمایش با اشاره به شکل نوین متن و شیوه اجرایی آن گفت: آخر خط یکی از آثار برجسته تورینی است که در نقاط مختلف جهان بارها به روی صحنه رفته اما ما در این اجرا تلاش کرده ایم علاوه بر اینکه مفاهیم مورد اشاره در متن اصلی را مورد نظر قرار می دهیم رویکردی روانشاسانه به آن داشته باشیم. به همین جهت اجرایی سورئال از این متن را شاهد خواهیم بود که واقعیت همواره در آن پنهان است. وی افزود: آخر خط از دنیای انسانی می گوید که خیلی چیزها را زیر پا گذاشته تا به موفقیت برسد اما واقعیت زندگی اش شبیه بسیاری از انسان های دیگر است و اگر به دقت به زندگی خودمان نگاه کنیم احتمالا شباهت هایی میان او و خودمان را پیدا کنیم.

این اثر با بازی دانیال خیری خواه از سوم مهرماه در پلتفرم عمارت روبرو اجرا خواهد شد و ساعت دقیق اجرای آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

نوشته نمایش «آخر خط» در پلتفرم روبرو اولین بار در بانی فیلم پدیدار شد.

مطالب مرتبط